Utilitzem les TD a l'escola

Com podem treballar l'ortografia a través de les TD?

Per què treballar amb tecnologies digitals?

MOTIVACIÓ

Afavoreixen la motivació i l'interès de l'alumnat vers les tasques i activitats plantejades.

COMUNICACIÓ

Garanteix i afavoreix la comunicació entre els discents de l'aula, l'entorn que els envolta i, alumnes d'altres centres.

RECURSOS

Ofereixen un ampli ventall de recursos amb què podem treballar un mateix contingut des de diferents vessants.

Què treballarem?

A continuació, podreu trobar diferents activitats dirigides i plantejades d'acord a cada cicle d'educació primària (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior). Així mateix, les activitats que es plantejaran tindran la finalitat de treballar l'ortografia en llengua catalana, algunes seran similars i d'altres seran diferents en funció del nivell en què ens situem.

Com s'estructuren les activitats?

Les activitats es plantejaran d'acord amb els cicles de primària, és a dir, per cada cicle hi haurà una sèrie d'activitats, algunes utilitzant la mateixa aplicació o duent a terme tasques similars, i d'altres diferents degut a la diferència d'edat que trobem en una escola.

Així mateix, les activitats s'estructuraran per nivells, ja que s'hauran de resoldre una radere l'altra amb l'ordre proposat, i hi podreu trobar tant la programació de les sessions com les activitats a realitzar i les aplicacions que s'han d'utilitzar.

© 2020 Ortolingo, Projecte Individual de Tecnologies Digitals
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web está creada con Webnode. ¡Crea tu propia web gratis hoy mismo! Empieza ahora